‣ Ausstellung | Venice 2005 – Concert | ‣

Paul Millns in der Friedenskirche in Leipzig Gohlis, Foto © MWJ

Konzert zur Ausstellung

Paul Millns · 3.7.2005

Malerei von Manfred W. JürgensNew Realism Art Leipzig, Paul Millns, Friedenskirche Leipzig Gohlis, Konzert
Friedenskirche Leipzig · Foto © MWJ
Paul Millns, Friedenskirche Leipzig Gohlis, Konzert
Friedenskirche Leipzig · Foto © MWJ
Paul Millns, Friedenskirche Leipzig Gohlis, Konzert
Friedenskirche Leipzig · Foto © MWJ
Paul Millns, Friedenskirche Leipzig Gohlis, Konzert
Friedenskirche Leipzig · Foto © MWJ
Paul Millns, Friedenskirche Leipzig Gohlis, Konzert
Friedenskirche Leipzig · Foto © MWJ
Paul Millns, Friedenskirche Leipzig Gohlis, Konzert
Friedenskirche Leipzig · Foto © MWJ
Paul Millns, Friedenskirche Leipzig Gohlis, Konzert
Friedenskirche Leipzig · Foto © MWJ
Paul Millns, Friedenskirche Leipzig Gohlis, Konzert
Friedenskirche Leipzig · Foto © MWJ
Paul Millns, Friedenskirche Leipzig Gohlis, Konzert
Friedenskirche Leipzig · Foto © MWJ
Paul Millns, Friedenskirche Leipzig Gohlis, Konzert
Friedenskirche Leipzig · Foto © MWJ

A little painkilling [Clip]

Paul Millns

Musik © Paul Millns

Gone a gain [Clip]

Paul Millns

Musik © Paul Millns

www.paulmillns.comProf. Dr. Martin Steinhäuser and MWJ

2/7/2005

Paul Millns

3/7/2005

Huren im sakralen Raum

18/8/2005